Šetrite si Váš čas, komunikujte s nami on-line cez e-mail  alebo WhatsApp  a požiadajte nás o:

  • RADY PRI VÝBERE VOZIDLA
  • CENOVÚ PONUKU
  • PONUKU FINANCOVANIA A POISTENIA
  • VÝKUP VÁŠHO SÚČASNÉHO VOZIDLA

POISTNÉUDALOSTI

PRE LEPŠIU ORIENTÁCIU V POSTUPE OPRAVY VÁŠHO VOZIDLA PO POISTNEJ UDALOSTI UVÁDZAME KROKY LIKVIDÁCIE ŠKODY.


Vaše vozidlo bolo poškodené a je pripravené na opravu v našom servise. Ak technik poisťovne ešte nevykonal obhliadku, musíte oznámiť poisťovni, ktorá bude škodu likvidovať, vznik poistnej udalosti a miesto možnej obhliadky vozidla. V našom servise je možné vozidlo obhliadnuť v pracovné dni od 7.30 do 18.00 h.

Po vykonaní obhliadky (poisťovňa súhlasí s opravou) servis začne realizovať opravu. Ak sa technik poisťovne pri obhliadke nevie vyjadriť k oprave, alebo je poškodenie vozidla zjavne prevyšujúce hodnotu vozidla (totálna škoda), servis na požiadanie technika predloží kalkuláciu opravy a bude čakať na písomné stanovisko poisťovne alebo majiteľa vozidla. Ďalší postup opravy bude závisieť od stanoviska (povolenie/zamietnutie opravy). Až budú počas opravy zistené dodatočné poškodenia súvisiace s poistnou udalosťou, servis kontaktuje poisťovňu alebo technika poisťovne s cieľom zdokumentovať rozsah škody. V tomto prípade pravdepodobne dôjde k zmene v postupe opravy, a z tohto dôvodu i k predĺženiu celkového času opravy.

Po oprave vozidla a vystavení faktúry v prípade poisťovní Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Generali Slovensko poisťovňa, a. s., a UNIQA poisťovňa, a. s., Union poisťovňa, a.s., KOOPERATIVA poisťovna, a.s., KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. faktúru okamžite odošleme v elektronickej forme do poisťovne.


Ak poistnú udalosť likviduje iná poisťovňa, faktúru doručí do poisťovne zákazník, prípadne uvedie servisu kontaktný mail alebo faxové číslo, kam budeme môcť faktúru odoslať.

O ukončení opravy a vystavení faktúry zákazníka informujeme SMS správou alebo telefonicky. Likvidácia (ukončenie šetrenia poistnej udalosti, výpočet poistného plnenia a určenie výšky platby klienta) v poisťovni:

ŠTANDARDNÝ POSTUP – klient zaplatí celú opravu v servise. V prípade platby v hotovosti alebo platobnou kartou si okamžite po dokončení opravy a zaplatení môže prevziať svoje vozidlo. V prípade platby prevodným príkazom sa za zaplatenie opravy považuje pripísanie platby na účet Summit Motors Bratislava, spol. s r. o. Vyrovnanie poistného plnenia si klient následne uplatní v príslušnej poisťovni.

KRYCÍM LISTOM – poisťovňa po ukončení šetrenia poistnej udalosti zašle do servisu krycí list, na ktorom je stanovené poistné plnenie. Po obdržaní krycieho listu Vás budeme o tejto skutočnosti, ako aj o výške vašej platby (spoluúčasť, DPH, iné zrážky) v servise informovať. V prípade riešenia likvidácie formou krycieho listu je možné vozidlo zo servisu prevziať až po jeho doručení z poisťovne a zaplatení prípadnej dlžnej sumy (spoluúčasť, DPH, iné zrážky) podľa vyjadrenia poisťovne.navyše je možné takéto škody likvidovať formou krycieho listu. (Bez použitia finančných prostriedkov.)

Summit Motors Bratislava je zmluvný servis pre:

Bezobhliadkový servis - partneri:

V SUMMIT MOTORS BRATISLAVA MÁME PRE VÁS AJ ĎALŠIE VÝHODY

BEZOBHLIADKOVÝ SERVIS

V prípade väčšiny poškodení, ktoré budú kryté poisťovňou Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Generali poisťovňa, a.s., Uniqa poisťovňa, a. s., Union poisťovňa, a.s., KOOPERATIVA poisťovna, a.s., KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. vybavíme celú škodu u nás v servise. Naši klienti už nemusia absolvovať obhliadku na pracovisku poisťovne, ale priamo u nás - vo Forde na Zlatých pieskoch.

NON-STOP TELEFÓNNA LINKA V PRÍPADE POISTNÝCH UDALOSTÍ

Non-stop poradenstvo v prípade poistných udalostí na telefonickej linke +421 905 360 063. Vieme 24 hodín denne zabezpečiť odťah vozidla, jeho bezplatné uskladnenie v krytých priestoroch, následne obhliadku poškodenia zástupcom poisťovne a kvalifikovanú opravu.

BEZ AMORTIZÁCIE

Zákazníkom, ktorým bola spôsobená škoda vozidlom s PZP v Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. nebude uplatňovaná amortizácia. V týchto prípadoch klient na opravu nedopláca a navyše je možné takéto škody likvidovať formou krycieho listu. (Bez použitia finančných prostriedkov.)

ZÁRUKA AŽ DO 12 ROKOV

Po prípadnej oprave v autorizovanom servise na vozidlo stále platí pôvodná záruka od výrobcu, a to až do 12 rokov od kúpy vozidla na prehrdzavenie karosérie (v závislosti od typu vozidla). V prípade, že vozidlo nebolo opravené v autorizovanom servise, nemôže byť táto záruka v prípade potreby poskytnutá.